Bulamaçlarda Katı Madde Kullanımı

- May 21, 2018-

Bulamaçlarda Katı Madde Kullanımı

Yüksek hızlarda hareket ettiklerinde, özellikle hava ve su gibi akışkanların müthiş gücünü biliyoruz. Fırtınalar, siklonlar, tsunamiler, seller ve doğadaki benzer tuhaflıklar ağaçların kökünü kazabilir, yapıları tahrip edebilir, toprak kaymalarına neden olabilir, kıyı şeritlerini değiştirebilir ve genellikle büyük tahribata yol açabilir. Çok daha küçük bir ölçekte, katıların borularla kontrollü taşınması için aynı doğa güçlerini kullanabiliriz.

Katı parçacıkların etrafında akan su, etraflarında basınç farkları yaratır ve ortaya çıkan sürtünme kuvvetleri parçacıkları akış yönüne doğru hareket ettirir. Katıların hızı sudan daha yavaştır. Buna kayma denir ve farklı boyutlarda ve yoğunluklarda parçacıklar farklı kaymalara sahiptir. Yatay akışa bağlı olarak kayma, yokuş yukarı akışta artar ve yokuş aşağı akarken azalır, çünkü yerçekimi yavaşlar ve sırasıyla katıların sıvıya göre akışını hızlandırır. Bunun sonucunda, kıvrımlı bir boru hattının çeşitli kısımlarında, yerel harç hızlarını, boru aşınmasını ve sürtünme kayıplarını etkileyen yerel katı madde konsantrasyonları değişmektedir.

Herhangi bir boru hattında, bu tür yerel varyasyonlar katıların çökmesine ve muhtemelen borunun tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle akış koşulları tam olarak araştırılmalı ve çoğu zaman bazı test çalışmaları ile onaylanmalıdır. Pompalama görevlerinde kısa boru hatları için (birkaç 100 m'ye kadar), tipik madencilik pompalama devrelerinde bilinen malzemeler ile bu gerekli değildir. Tüm hesaplamaları yalnızca bir boru hattının sonunda mevcut olan ortalama katı madde konsantrasyonlarına (hem Cw hem de Cv) dayandırırız. Bir bulamaçtaki katıların boyutlandırılması, yoğunluğu ve konsantrasyonu bilindiğinde, katıları hareket ettirecek ve çökmelerine izin vermeyecek olan bulamacın ortalama Sınırlayıcı çökelme hızını (VL) belirlemeliyiz. Durand ve Condolios, orijinal araştırma çalışmalarının çoğunu 1950'lerde gerçekleştirdi. Su ve dar dereceli katı maddeler ile çalıştıkları için, d80 parçacıkları d20 partiküllerinin iki katından daha azdı. Şekil.7.1'de gösterilen grafiği ve aşağıdaki formülü oluşturmuşlardır: VL = FL√ [2gD (S – 1)] (7.1) Diyagram ve formül bugün geniş kullanımdadır. Hesaplama yapılmadan VL veren nomogramlı A1 - 5 diyagramı Ek A1'de verilmiştir.