Sıcaklık ve Titreşimin Yataklar Üzerindeki Etkileri

- Mar 27, 2020-

Sıcaklık ve titreşimin yataklar üzerindeki etkileri

1. titreşim taşıyan etkisi           

Normal kullanımda, titreşim rulman hasarına, soyulmaya, girintiye, pasa, çatlamaya, aşınmaya çok duyarlıdır ve bu nedenle yatak titreşim ölçümüne yansıtılır. Bu nedenle titreşim, özel bir rulman titreşim ölçüm cihazı (frekans analizörü, vb.) Kullanılarak ölçülebilir ve anormal durum, frekans bölünmesi ile çıkarılamaz. Ölçülen değerler, yatağın servis koşulları veya sensörün montaj konumu nedeniyle farklıdır, bu nedenle karar standardını belirlemek için her bir makinenin ölçülen değerlerini önceden analiz etmek ve karşılaştırmak gerekir.

1

2. sıcaklık etkisi rulman

Yüksek sıcaklık genellikle rulmanın anormal durumda olduğunu gösterir. Yüksek sıcaklık yağlayıcılar için de zararlıdır. Bazen rulman aşırı ısınması, rulmandaki yağlayıcıya atfedilebilir. Yatağın sıcaklığı uzun süre 125 ℃ değerini aşarsa, yatağın hizmet ömrü azalacaktır. Yüksek sıcaklık rulmanının nedenleri arasında: yetersiz veya aşırı yağlama, yağlayıcı. Kirlilikler, çok fazla yük, yatak halkası hasarı, yetersiz boşluk, yağ keçesinden kaynaklanan yüksek sürtünme vb.

Rulman kullanma sürecinde, sıcaklık artışı fenomenini ortaya çıkarmak kolaydır. Yatak sıcaklığı yükseldiğinde, öncelikle işlemin yanlış olup olmadığına karar verin. Yükselirse, aşağıdakileri yapın:

Water Soğutma suyu basıncının, su akışının ve boru hattı sisteminin normal olup olmadığını kontrol edin. Filtre düşük su basıncı nedeniyle bloke olursa ve zamanında tedavi edilemezse, tedavi için kapatılabilir. Çalışabileceği doğrulandığında, kullanılabilir.

The Valinin yağ basıncı kontrol edilmelidir, yağ basıncı düşükse, soğutma suyu hidrolik valfinin kapanmasına neden olabilir.


2


The Yatakta anormal gürültü olup olmadığını ve yatağın anormal salınımını kontrol edin.

Color Yağ renginde herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemlemek için yağ örnekleri alın ve bozulup bozulmadığını görmek için test yapın. Bozulma doğrulanırsa, makineyi durdurun ve yeni yağ ile değiştirin.

Standard Yağ standardının yağ seviyesinin normal olup olmadığını kontrol edin. Değilse, yağ deposunun tahliye vanasının sıkıca kapalı olup olmadığını kontrol edin. Sıkıca kapatılmışsa, yağı tamamlayın. Sızdırmazlık contası yağ sızdırıyorsa, işlem için makineyi kapatın.

Titreşim, rulman hasarına karşı çok hassastır. Soyma, girinti, pas, çatlak ve aşınma yatak titreşim ölçümüne yansıtılacaktır. Bu nedenle titreşim, özel bir rulman titreşim ölçüm cihazı (frekans analizörü, vb.) Kullanılarak ölçülebilir ve anormal durum, frekans bölünmesi ile çıkarılamaz. Ölçülen değerler, yatağın servis koşulları veya sensörün montaj konumu nedeniyle farklıdır, bu nedenle karar standardını belirlemek için her bir makinenin ölçülen değerlerini önceden analiz etmek ve karşılaştırmak gerekir.

4

Sıcaklığın rulman üzerindeki etkisine bir göz atalım. Yüksek sıcaklık genellikle rulmanın anormal durumda olduğunu gösterir. Yüksek sıcaklık rulman yağları için de zararlıdır. Bazen rulman aşırı ısınması, rulmandaki yağlayıcıya atfedilebilir. Sıcaklık uzun süre 125 ℃ değerini aşarsa, rulman ömrü azalacaktır. Yüksek sıcaklık rulmanının nedenleri arasında: yetersiz veya aşırı yağlama, yağlayıcı. Kirlilikler, çok fazla yük, yatak halkası hasarı, yetersiz boşluk, yağ keçesinden kaynaklanan yüksek sürtünme vb.

Bu nedenle, yatağın kendisi veya diğer önemli parçalar ne olursa olsun, rulman sıcaklığını sürekli izlemek gerekir. Çalışma koşulları değişmezse, herhangi bir sıcaklık değişikliği bir arızanın meydana geldiğini gösterebilir.

Yatak sıcaklığının periyodik ölçümü, yatak sıcaklığını doğru bir şekilde ölçebilen ve ℃ veya Fahrenheit birimlerinde görüntüleyebilen dijital termometre gibi bir termometre ile yapılabilir. Önemli yatak, hasar gördüğünde ekipmanın kapatılacağı anlamına gelir. Bu nedenle, bu tür yataklar için sıcaklık dedektörü takmak daha iyidir.